TOP TEAMWERK

WAT DOEN WE

PAtricia Aerts en Janneke Maas

TopTeamWerk coacht organisaties, teams en leidinggevenden om hun (verander)doelstellingen te behalen. Centraal in onze aanpak staat een systeemgerichte benadering: 

We coachen ‘het systeem’, het ‘tussen’, oftewel het ‘klimaat’. Hmmm, vaag…? En toch: daar ligt het verschil tussen het ontwikkelen van individuen en het ontwikkelen van teams, leiders en organisaties.

Wij coachen op de natuurlijke kracht van organisaties om steeds aan te passen, aan elkaar, aan klant en burger. Coachen op samenwerken om complexe vraagstukken verder te brengen. Op leren hoe je continu, in wisselende teams kunt samenwerken.

Dat vraagt ijzersterk zijn in relaties bouwen EN oog voor resultaat. 

VOOR WIE

Wij coachen Directie- en Managementteams. Bij hun rol als leiders van de gewenste ontwikkeling, op heldere kadering en onderlinge interactie. Op congruentie naar het eigen team en naar de organisatie. Op hoe zij ‘op de foto’ (willen) staan.

We coachen (project)teams en afdelingen bij het samenwerken in de praktijk. Ze hebben een ontwikkelvraag, of staan voor een verandering in hun organisatie. 

Bij organisatie- of leiderschapsontwikkeling  vormen we met directie en leiders een leiderschapsteam om samen de gewenste ontwikkeling vorm te geven. Ook hebben diverse spelers in/om de organisatie een rol om mede invulling te geven aan het traject. Geen ‘wasstraat’ dus waar ieder doorheen wordt gehaald. Wel een klimaat en programma dat vanaf begin uitnodigt tot gewenst gedrag in de gehele organisatie.

HOE

Je kunt bij TopTeamWerk terecht voor maatwerk bij jouw organisatie vraag. Daarnaast geven we Leergangen en trainingen aan leiders van organisaties en team(s). 

TRAININGEN EN LEERGANGEN

We hebben diverse programma’s en workshops om met en bij ons te leren. 

Wat we bieden:

  • Leergang TopTeams! voor (project)leiders en teamcoaches;
  • Werkplaats TopTeams! (vervolg op de Leergang TopTeams, en voor mensen met ervaring in systeemgericht werken)
  • Masterclasses (jaarlijks en op aanvraag)  over Systeemgericht Leiderschap, TopTeams, Systeemgerichte Organisatie ontwikkeling
  • Tasters: Kennismaking Workshops. 

Een greep uit wat deelnemers zeggen:   

De coaches werken gestructureerd en transparant; walk the talk. Met veel humor en een schat aan ervaring en kennis’.

Ik merk in de praktijk dat de verbinding met mijn teams en teamleden een nieuwe dimensie krijgt. Dat komt vooral omdat de insteek van TopTeams zo anders is dan wat ik gewend ben. Het geeft een nieuwe visie op hoe teams functioneren.

Ga naar onze pagina met onze leergangen en trainingen om meer te lezen en voor inschrijven. 

MAATWERK IN ORGANISATIES

Wij kijken met een frisse blik naar elke ontwikkelvraag. Samen onderzoeken we naar wat speelt er in en om de organisatie/teams.  We ontwikkelen een aanpak die tot ontwikkeling prikkelt en uitdaagt in de praktijk. Zo werken we bijv. on the job aan “effectief & energiek werkoverleg” – cruciaal maar te vaak onderbenut.  Gedurende de samenwerking coachen we op gedeelde doelen en het laten zien van congruent gedrag. 

Elke organisatie(of onderdeel) is uniek en elke ontwikkeling kent ‘systeemwetten’. Die zie je als je (opnieuw) beseft dat organisaties geen machines of harkjes zijn. Maar menselijke, levende ‘systemen’ die organisch ontwikkelen, in relatie tot hun omgeving.

Een voorbeeld 

Een typische maatwerk vraag met systeemwetten: “We moeten elkaar meer feedback geven. Daar is vaak niemand tegen. En toch alle intenties en inzet ten spijt, zie we vaak dat het uitspreken van dit doel, het doen van trainingen niet tot meer feedback leidt op de langere termijn. Dan weet je dat er systeemwetten spelen die de gewenste verandering belemmeren. 

Start daarom bij: het leren luisteren voordat je iets gaat roepen over de ander. Wij helpen bij het creëren van een klimaat van vertrouwen en commitment. Door het werken aan de kwaliteit van de communicatie, aan heldere doelen en rollen met zicht op de onderstroom. Als organisatie vergroot je daarmee de psychologische veiligheid en de bedding waarop het geven van feedback mogelijk wordt. En feedback echt gaat over het samen-werken. 

Meer weten of verder in gesprek? Klik hieronder voor het maken van een afspraak. 

Back to top