ORGANISATIEONTWIKKELING

Hebben jullie als Management Team gezamenlijk de stip op de horizon bepaald? En zoek je als directieteam nu naar ondersteuning om deze strategie  te vertalen naar de dagelijkse praktijk? Of wil je hardnekkige patronen in je organisatie doorbreken?

TOP TEAMWERK helpt je om het gedrag van leidinggevenden en medewerkers in lijn te brengen met de (organisatie)doelstelling.

Aanpak

Een organisatie-ontwikkelingstraject of leiderschapsprogramma van TOP TEAMWERK kan afhankelijk van de vraag verschillende vormen krijgen. Ieder traject is echter gebaseerd op een aantal vaste uitgangspunten:

  • Werken vanuit een systeembenadering
  • Werken op drie niveaus: ontwikkeling van het collectief, het team (MT) én individuen
  • Regelmatig meten van de voortgang
  • Focus op groepsdynamiek en interactiepatronen
  • Deelnemers doen mee omdat ze willen, niet omdat ze moeten
  • Het traject is een co-creatie met de opdrachtgever

Resultaat

Het traject biedt een impuls aan de gewenste verandering. Na het traject heeft de organisatie de kennis en vaardigheden om belemmeringen te onderzoeken en duurzaam te doorbreken, zowel nu als in de toekomst. De organisatie neemt, zowel inhoudelijk als in de onderlinge samenwerking, de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke opgave.

Back to top